Istorija

_

Rumunija je nastala od kneževina Vlaške i Moldavije, oni su bili proglašeni Kraljevinom 1878 godine. Posle I Svetskog rata Transilvanija se pripojila.

Početkom II Svetskog rata Rumunija je prvobitno bila uz Nemačku. U toku rata promenila je stranu i priključila se Sovjetskom savezu (SSSR ). Prateći Sovjetski Savez Rumunija je bila politički i ekonomski zavisna od SSSR, čak i posle II Svetskog rata.

Tokom tog vremena političar Nikolaj Čaušesko postaje glavni. On je bio okrutni diktator, ugnjetavao je Rumunski narod. 1989 godine, ljudi su demonstrirali protiv vlade i svrgnuli su diktatora.

Od raspada SSSR, od 1991 godine Rumunija je nezavisna država. Rumunija je član Evropske Unije od 2007 godine.

Šta treba znati

_

između 17 i 19 veka mnogi Nemci emigrirali su na ovu teritoriju sa željom za boljim životom (Dunavske Švabe).

u Temišvaru razvijen je tramvaj sa konjskom vučom i električna ulična rasveta.

većina reka u Rumuniji uliva se u Dunav.

Lotka je stari ribarski brod na Delti Dunava.

Podaci& Činjenice

_

Glavni grad Bukurešt

Službeni jezik Rumunski

Novac Lej

Broj stanovnika: 21.4 Million

Površina 238 391 km²

Specijaliteti Sarme, proja, ovčetina

Geografija razuđeni pejzaž (planine, obale…), u Delti Dunava Dunav se uliva u Crno more.

Poznate ličnosti

_

Nikolaj Paulesku otkrio je insulin (i pomagao je u lečenju dijabetesa)

General Vlad III poslužio je kao inspiracija čuvenom Grofu Drakuli, jer je uživao u pogubljenju

Peter Maffay Rumunski pevač i kompozitor, stvoritelj draon Tabaluga

back